• ΘΕΣΗ ΡΕΙΚΙΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ.: 210 5597851, fax: 210 5597852,

• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 752462, fax: 2310752882,

• 3o ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλ.: 25510 89190, fax: 25510 89195,